+90 554 797 05 57
Manolya Cad. Ata 2 Sitesi No:50 Üsküdar/İSTANBUL

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Güncelleme Tarihi : 13 Ocak 2019

Bu sözleşme yapimed.org üyesinin ve kullanıcısının web sitesine erişimi ve web sitesini kullanımıyla ilgili şartları ve gizliliği belirlemektedir; bu nedenle dikkatlice okumanız ve anlamanız önemlidir.
Bu sözleşmede geçen yapimed.org ve www.yapimed.org aynı web sitesini ifade etmektedir.
yapimed.org sitesine katılan, siteyi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
yapimed.org, üye’nin siteyi bu sözleşmede geçen gizlilik kurallarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. yapimed.org bu sözleşmeyi değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

 

MADDE 1 – KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM

 1. a)Üye ve kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, eposta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir.
  b)Üye ve kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye ve kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

 

MADDE 2 – 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE KARŞI TUTUM

Üye ve kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde yapimed.org ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 3 – SİTEYİ KULLANMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. a)org kullanıcıya siteye mesaj, yorum, dosya, belge, içerik yükleme imkanı sunabilir. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir, düşünce ve yorum tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz. Toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.
  b)Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren, içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri türde bilgi ve kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde yapimed.org yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı yapimed.org yönetimine ödemekle yükümlüdür.
  c) Üye ve kullanıcılar, yapimed.org kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.
  ç) Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezfai sorumluluk kendisine aittir.
  d) Üye ve kullanıcılar, yapimed.org yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye ve kullanıcılar yapimed.org yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır.
  e) Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
  f) Üye ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.
  g) Üye ve kullanıcılar sitedeki haberlere yapacakları yorumlarda başka sitelerin reklamı mahiyetindeki linklere yer veremezler.
  h) yapimed.org bu siteden başka sitelere verilen linkleri takip ettikleri için zarara uğrayanların sorumluluğunu kabul etmez. Üye ve kullanıclar bu sitede bulunan linklere tıklayarak ulaştıkları diğer sitelerde uğradıkları zarardan dolayı sadece kendileri sorumludur.

 

MADDE 4 – YASAL SORUMLULUK

 1. a)Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda yetkisi olduğunu aksi durumlarda yapimed.org sitesi ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.
  b)Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında yapimed.org yönetimine karşı da münferiden sorumludur.
  c) Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin yapimed.org yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 5 – YASAL İZİN

 1. a)Üye ve kullanıcılar, kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
  b)Üye ve kullanıcılar, yapimed.org sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılayamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 6 – MAHREMİYET

 1. a) yapimed.org servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.
  b) Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. yapimed.org, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.
  c) Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

MADDE 7 – FESİH

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın yapimed.org, uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, yapimed.org sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.

MADDE 8 – MARKA KULLANIMI

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle yapimed.org arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya yapimed.org’ un söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. yapimed.org veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, yapimed.org veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

MADDE 9 – GÜVENLİK

 1. a) yapimed.org hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.
  b)Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 10 – GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 1. a)Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.
  b)Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.
  c) E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.
  ç) Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), www.yapimed.org ’a giriş yaptıktan sonra sitede bulunan ve güvenli çıkış anlamına gelen “Çıkış” bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak www.yapimed.org’a giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir.
  Konuyla ilgili www.yapimed.org tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.
  yapimed.org yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.
  Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini beyan ederler.
  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.www.yapimed.org’ un yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz.

MADDE 11 – FORUM ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

A.GENEL KURALLAR
a) Kullanıcılar, foruma üye olurken bu kuralları okuyarak kabul etmiş sayılırlar ve forumda bu kurallara uymak zorundadırlar. Kurallar tek taraflı olarak Sitemiz tarafından değiştirilebilir.
b) Foruma üye olan her kullanıcı atacağı mesajların sorumluluğunu da kabul etmiş sayılır. Forum yönetiminin tüm mesajları kontrol etme imkanı bulunmadığı gibi sorumluluğu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm forum kullanıcıları bu foruma üye olarak, attıkları mesajların sorumluluğunu da kabul etmiş sayılırlar.
c) Forumda herhangi bir soru sorulmadan ve konu açılmadan önce, arama fonksiyonu kullanılarak ilgili kelimelerle arama yapılması gerekmektedir. Forum yöneticileri, arama yapılmadan açıldığına veya yazıldığına kanaat getirdikleri konu ve mesajları kilitleme veya silme hakkını sahiptir.
ç) Burada yer verilen kuralların tamamına ya da bir kısmına uymayan üyelikler, yapimed.org yönetimi tarafından yaptırıma tabi tutulabilir, silinebilir veya engellenebilir.
d) Forum kurallarına uymayan kişiler ile tartışmaya girilmesi yerine, ilgili mesajın altındaki “yetkiliye raporla” linkinin kullanılarak, durumun yönetime rapor edilmesi uygun olacaktır.
e) Kullanıcılar kayıt olurken, yönetimin tarafsızlığını ve forum kurallarına riayet etmeyi kabul etmiş sayılırlar.
f) Belirlenen kurallar haricinde öngörülmeyen durumlar oluştuğunda, karar alma ve gerekirse yaptırım uygulama yetkisi yönetime aittir.
g) Değiştirilen kurallar bu forumdan takip edilmelidir. Kurallarla ilgili dilek ve şikayetlerinizi “Yönetime Mesaj” bölümünden iletebilirsiniz.
h) Kullanıcıların kural ihlallerinden dolayı aldıkları uyarılar kayıtlı tutulur. Bu sayfadaki kural ihlallerinden dolayı, ihlalin ağırlığına ve daha önce alınan uyarılara göre yönetim tarafından uyarı, ceza, üyelik silme veya üyelik engelleme yaptırımları uygulanabilir.
i) Üyelerimizin bu forumda tanıştıkları diğer forum üyelerinden gördükleri zararlardan (üyeler arası alışveriş, hakaret, becayişte sorun yaşanması vb.) yapimed.org’ un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. ÜYE BİLGİLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
  a)Kullanıcılarımız foruma ve siteye üye olurken girmiş olduğu bilgiler doğru olmalıdır. Aksi durumun tespiti halinde bu kişilerin üyelikleri forum yönetimi tarafından bilgi verilmeksizin silinebilir.
  b)Avatarlar kişilere özel simgelerdir. Avatar karışıklığı olmaması için, daha önce bir kullanıcının kullandığı avatarın aynısını kullanan bir kullanıcı, önceden kullanan kişinin istemesi durumunda avatarını değiştirmek zorundadır. Bu kurala forumun kendi standart avatarları dahil değildir.
  c) Kullanıcılar imzalarında, avatarlarında ya da kullanıcı adlarında; dinleri, dilleri, ırkları, mezhepleri, partileri, siyasi düşünceleri yüceltici veya aşağılayıcı ibareler ile siyasi parti bayrağı, siyasi lider, dini lider gibi simgeler ve başka bir siteye ait isim ya da logo, karşı takım taraftarlarına cevap hakkı doğuracak türde kışkırtıcı simge ve yazı bulunduramazlar.
  ç) Kullanıcılar imza veya mesaj kısmında başka bir sitenin reklamı mahiyetinde ya da kullanıcıları başka bir siteye çekme amaçlı linklere yer veremezler.
  d) 15 yaşın altındaki kullanıcıların foruma kayıt olması yasaktır.
  e) Çok uzun süre, forumda aktif olarak mesaj göndermeyen üyelerin üyelikleri, forum yönetimi tarafından bilgi verilmeksizin silinebilir.
  f) Her kullanıcının 1 hesap alma hakkı vardır. Kullanıcıların alacakları birden fazla üyelikler, IP adresinden tespit edilmesi durumunda bilgi verilmeksizin silinebilir.

C.MESAJLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
a) Forumlara yazılan mesajların sorumluluğu, mesajı atan kullanıcıya aittir. Forum yönetiminin tüm mesajları kontrol etme imkanı bulunmadığı gibi sorumluluğu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm forum kullanıcıları attıkları mesajların sorumluluğunu da kabul etmiş sayılırlar.
b) Kullanıcıların attığı mesajlara, forum yöneticileri tarafından iş yükü ölçüsünde cevap verilmeye çalışacakladır. Gönüllülük esası üzerine kurulu olan bu sistemde, tüm soruların cevaplandırılması mümkün bulunmamaktadır. Kullanıcıların özel mesaj yoluyla yönelteceği sorulara forum yöneticileri tarafından kesinlikle cevap verilmeyecektir.
c) Kullanıcıların sormuş oldukları sorulara forum yöneticileri tarafından verilen cevaplardan elde edilen bilgi ve görüşlerin kullanımından doğan zararlar, tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcılar, bu bilgi ve görüşleri kullanıp kullanmamakta serbest olup, uğrayacakları zararlardan dolayı, yöneticilerin ve yapimed.org’un hiç bir sorumluluğunun olmayacağını kabul etmiş sayılırlar.
ç) Forumlara; kişisel tartışma yaratan, genel ahlak ve adaba aykırı, toplum kurallarına uymayan, toplum düzenini bozan, cinsellik, şiddet içeren, başkalarının kişilik haklarına hakaret içeren veya suç niteliği taşıyan mesajlar girilmemelidir. Bu tür mesajlar, forum yönetimi tarafından tespit edildiği durumlarda silinir, düzenlenir veya kilitlenir.
d) Mesajlarda dinleri, dilleri, ırkları, mezhepleri, partileri, siyasi düşünceleri veya sivil kurumları yüceltici veya aşağılayıcı ifade, resim ve benzeri şekiller; siyasi parti bayrağı, siyasi lider gibi belli bir düşünceye ait simge, yazı resim ve benzeri şekiller; karşı takım taraftarlarına ya da diğer kurumlara cevap hakkı doğuracak kışkırtıcı ifade, resim ve benzeri şekiller yer almamalıdır. Aksi durumda bu tür mesajlar forum yönetimince tespit edildiği durumda silinir, düzenlenir veya kilitlenir.
e) Mesajlarda; crack, serial, virüs ve benzeri zararlı yazılımların, korsan yazılımların ve korsan yazılımlarda kullanılan bilgi ve dosyaların paylaşımı ve dağıtımı yasaktır. Bu tür mesajlar, tespit edilmesi durumunda silinir.
f) Forumda herhangi bir soru sorulmadan ve konu açılmadan önce, arama fonksiyonu kullanılarak ilgili kelimelerle arama yapılması gerekmektedir. Forum yöneticileri, arama yapılmadan açıldığına veya yazıldığına kanaat getirdikleri konu ve mesajları, forum kirliliğine neden olmaması bakımından kilitleyebilir veya silebilir.
g) Forum, kullanıcıların istedikleri konulara rahat ulaşabilmelerini temin bakımından belli kategorilere ve başlıklara ayrılmış olup, doğru kategoriler altında açılmayan konular ilgili yerlerine taşınır.
h) Aynı konu, farklı kategorilere ya da aynı kategoriye birkaç kere açılmamalıdır. Aynı içerikli mesaj birkaç konu başlığına atılmamalıdır. Aksi durumda forum yönetimi tarafından bu konular taşınabilir ya da silinebilir.
ı) Forum başlıkları konuyu açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Yardım, Acil, Bakın gibi konu başlıkları kullanılmamalıdır. Forum başlıklarında uyulması gereken kurallar mesaj içeriğinde uyulması gereken kurallarla aynıdır.
i) Mesajların anlaşılır bir Türkçe ile yazılmasına özen gösterilmelidir. Anlaşılmayan mesajlar içeren veya sadece simgelerden oluşan mesajlar forum yöneticileri tarafından silinecektir.
j) Mesajlarda, başka sitelerden yapılan alıntılarda kaynak belirtilmesi gerekmekte olup, kaynak belirtilmeden yapılan alıntılardan doğan sorumluluk, alıntıyı yapan kullanıcıya aittir.
k) Başka sitelerin reklamı mahiyetindeki mesajlar forum yönetimi tarafından haber verilmeksizin silinebilir. Forumda başka sitelere verilen linklerden dolayı uğrayacağınız zararlardan dolayı yapimed.org ve editörlerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
l) Foruma yazılan özgün yazıların kullanım hakkı yapimed.org sitesi ve yazıyı yazan kullanıcıya aittir. Yazan kişi daha sonra yazılarını istediği yerde dağıtabilir. Ancak yazının yapimed.org’dan silinmesini isteyemez.
m) Uygulanabilen düzeydeki tüm kurallar özel mesajlar için de geçerlidir.


Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.
This is default text for notification bar